ჩვენ ვაკავშირებთ პროფესიონალებს 
და დამსაქმებლებს ერთმანეთთან

www.Mystaff.ge -  არის ჩვენს მიერ შექმნილი ინტერნეტ პლატფორმა  რომლის  მიზანია შრომით ბაზარზე მომსახურეობის ხარისხის ამაღლება. 
პლატფორმა საშუალებას აძლევს დამკვეთს, თანამშრომლობის შემდეგ დააფიქსიროს თავისი აზრი/რეკომენდაცია გაწეული მომსახურების ხარისხის შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ  პროფესიონალ კადრებს  საქმიანი კომუნიკაციის დასამყარებას.
უარყოფითი შეფასებების/რეკომენდაციების გარკვეული რაოდენობის შემდეგ, საიტის ადმინისტრაცია განიხილავს და გააუქმებს იმ კონკრეტული პირის/კომპანიის განცხადებას და შეიტანს ე.წ. ‘’არარეკომენდირებულ სიაში’’.

Заголовок 6

© 2023 by Skyline

TEL :  599 94 94 15